Välkommen till Dimensionering.se en sida där du finner all information om värmepumpar, fastighetsvärmepumpar och energibrunnar/borrhål.

Hos oss kan du dimensionera värmepump och energiberäkna allt med värmepumpar.

 • Värmepumpseffekt
 • Toppeffekt för värmepump
 • Varmvattenbehov i kWh och kW toppeffekt
 • Värmebehov i kWh, mWh eller Wh
 • Energiberäkning, för fastigheter, villor och BRF
 • Energi- och kostnadsbesparing
 • Ekonomi
  • Värmepump LCC
  • Avskrivningar
 • Garantier

Dimensioneringprogram värmepump

Dimensionera värmepump

Dimensionera toppeffekt efter befintlig förbrukning och se elförbrukning

Dimensionera luftvärmepump