DVUT – Dimensionerande utetemperatur DVUT/DUT

DUT eller DVUT – Dimensionerande (Vinter) Ute Temperatur är den kallaste dagen på året och den dagen som ditt värmesystem behöver jobba som hårdast för att hålla temperaturen i din fastighet.

DUT – Boverket / SMHI

wpDataTable with provided ID not found!

DUT/DVUT – Tabell 1978-2007

Dimensionerande vinterutetemperaturer för tidskonstanter för 5-8 dygn. DVUT beräknat av SMHI enligt SS-EN ISO 15927-5 för perioden 1978-2007/08 för de orter i landet för vilka mätdata finns tillgängligt.

Data kommer från “Handbok för energihushållning enligt boverkets byggregler”

wpDataTable with provided ID not found!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *