DVUT

DVUT (Dimensionerande Vinterutetemperatur) är en term som används inom värmesystemdesign och betecknar den lägsta utetemperaturen man kan förvänta sig under vintermånaderna. Det är en viktig faktor att ta hänsyn till när man dimensionerar en värmepump eftersom värmepumpens prestanda och kapacitet påverkas av temperaturen utomhus.

Enkla exempel på beräkningar av DVUT:

  1. Stockholm: Genomsnittlig DVUT är -10°C. Om du bor i Stockholm kan du förvänta dig att den lägsta utetemperaturen under vintermånaderna kommer att vara runt -10°C.
  2. Göteborg: Genomsnittlig DVUT är -7°C. Om du bor i Göteborg kan du förvänta dig att den lägsta utetemperaturen under vintermånaderna kommer att vara runt -7°C.
  3. Malmö: Genomsnittlig DVUT är -5°C. Om du bor i Malmö kan du förvänta dig att den lägsta utetemperaturen under vintermånaderna kommer att vara runt -5°C.

Det är viktigt att känna till sin lokala DVUT när man dimensionerar en värmepump eftersom det påverkar värmepumpens prestanda och kapacitet. En lägre DVUT betyder att värmepumpen behöver ha högre kapacitet för att klara av den kalla temperaturen utomhus. En rådgivare eller installatör kan hjälpa till att beräkna rätt dimensionerade värmepump för ditt hem och din lokala DVUT.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *