Värmepumpsdimensionering

Nedan kalkylator låter dig beräkna toppeffekt i form av:

  • Värmebehov i kW
  • Varmvattenbehov i kW

Vidare låter den mata in en ev. värmepumps effekt + SCOP för att beräkna effekt- & energitäckning.
En effekttäckning på runt 75% är tillräckligt och resterande 25% täcks upp av elpatron.

Beräkningsprogram värmepump