Värmepumpsdata

Värmepumpsdata finner du i tabellen nedan där marknadens bästa värmepumpar presenteras snabbt och överskådligt i tabellformat. Tänk på att varje fastighet och projekt är individuella med sina egna förutsättningar. Den värmepump som passar i ett projekt behöver nödvändigtvis inte vara den bästa i nästa fastighet.

Vid sidan av rena teknikaliteter är övergripande system viktigt att ta i beaktande. Dagens värmepumpar är så optimerade att de många gånger bli begränsade av systemen och fastigheterna de installeras i.

Tabellen nedan med värmesumpsdata möjliggör en överskådlig översikt där du kan jämföra de parametrar som är viktiga för dig, i ditt enskilda värmepumpsprojekt.

Värmepumpsdata

wdt_ID Fabrikat Modell Effekt (kW) Kapacitetssteg Antal kompressorer COP Pris Kommunikation
Fabrikat Modell Effekt (kW) Kapacitetssteg Antal kompressorer COP Pris Kommunikation

Beräkningsprogram värmepump

Värmepumpstillverkare

Det finns naturligtvis en mängd olika tillverkare och vi försöker lista de flesta. Nedan finner du några stora tillverkare/leverantörer av värmepumpar i Sverige. Vi försöker samla värmepumpsdata kring de tillverkare av värmepumpar vi länkar till.

NIBE

THERMIA

CTC

VIESSMANN

Värmepumpsdata

Saknar du data eller produkt är du välkommen att kontakta oss. Vi försöker samla så mycket värmesumpsdata som möjligt men är samtidigt begränsade av de data som samtliga värmepumpstillverkare tillhandahåller. Vi finner ingen mening med att presentera data som endast en tillverkare lämnar.

Värmepumpsdata vi finner intressant är:

  • Effekt, max/min (kW)
  • Varvtalstyrd
  • Antal kompressorer / steg
  • Dimensioner, storlek / vikt
  • COP / SCOP – Värmefaktor och årsvärmefaktor
  • Pris
  • Uppkopplingsmöjligheter som Modbus

Värmepumpsdata

wdt_ID Fabrikat Modell Effekt (kW) Kapacitetssteg Antal kompressorer COP Pris Kommunikation
Fabrikat Modell Effekt (kW) Kapacitetssteg Antal kompressorer COP Pris Kommunikation